Hidde
Nijland
Stichting

Hidde Nijland

In de fabriek beschouwde men Ir. Hidde Nijland als de baas van mensen en machines, iemand die vond dat tempo houden een eerste vereiste was. Het bedrijf, maar meer nog het product, was zijn enige doel.

Aldus streefde hij steeds naar uitbreiding en perfectie. Daarom ook liep hij dagelijks rondjes door de fabriek, iedereen en alles tot in de kleinste bijzonderheden observerend en terechtwijzend. Zo streng als hij was voor zijn personeel, zo zuinig ging hij ermee om. In de oorlog weigerde hij elke medewerking aan de bezetter en was absoluut tegen vordering van zijn goede vaklieden, wat hem slechts door grote persoonlijke moed gelukte.

Tot het laatst zou hij over zijn mensen waken en ze inspireren. Alleen door zijn afnemende gezondheid zag men hem al minder vaak op de werkvloer, maar hij bleef voelbaar. Als uitvinder en industrieel was ir. Hidde Nijland bovendien gezegend met een opmerkelijk commercieel talent. In 1916 ging hij er voor het eerst op uit om kopers te vinden voor zijn product, iets wat opnieuw speelde bij de introductie van het gesloten materiaal. Hierbij bleek steeds weer dat hij een overtuigende persoonlijkheid was. Werd bij zijn bezoeken aan de directeuren van elektriciteitsbedrijven eindelijk, in luttele bewoording en een schetsje, een bestelling overeengekomen, dan bleef men afnemer. En eenmaal klant liet hij ze niet in de steek, bood service achteraf, want de clientèle behoorde tevreden te zijn en daarbij moest je doorgaan tot het bittere einde. Om stipte levering, tijdige reparatie of wijziging na te komen, werden onder zijn persoonlijke leiding vaak ‘s avonds en ‘s nachts de dingen nog afgemaakt en hij vergat dan nooit de werkelijk prima fourage.

Een kijkje in de keuken/kantine

Een kijkje in de keuken/kantine.

Assemblage.