Hidde
Nijland
Stichting

Hidde Nijland

Bij jubilea en herdenkingen was Hidde Nijland altijd een zeer beminnelijke man, een mens vol geest, humor en medeleven.

Zo ook bij het 25-jarig bestaan van Coq en een spreker oude notulen aanhaalde, volgens welke de financier A.C. Volker soms stevige kritiek had gehad op z’n neef Henk en dat hij, toen hij weer eens voor hem garant moest staan, zou hebben gezegd: “De directeur is veel te eigenwijs en te wild. Er is een hopeloos verwarde administratie, maar ik doe het toch, omdat ik die jongen nu eenmaal graag mag”. Toen in 1956 de firma 40 jaar bestond, zei men: “Onze baas, de enige die alle veertig jaar hier was, is meer dan jubilaris, hij is de ziel van ons bedrijf’.

Gedurende zijn lange carrière kreeg hij drie hoge onderscheidingen en twee ere-doctoraten:

  • 1949: Ridder in de orde van Oranje Nassau.
  • 1954: Doctor honoris causa van de Academia Internazionale Di Alta Cultura te Rome.
  • 1955: Bevordering tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
  • 1955: Doctor honoris causa van de Technische Hogeschool Delft.
  • 1956: Ridder in de orde van het Legioen van Eer van de Republiek Frankrijk.