Hidde
Nijland
Stichting

Hidde Nijland

“Gelooft u mij, vader beschikte niet alleen over een ongekende vakbegaafdheid, hij was ook een absoluut allround talent! Voor iedere moeilijkheid op elk gebied vond hij altijd een oplossing.”

Het kon zijn à-la-minute, na twintig minuten, na een dag of na een paar dagen. Dat gebeurde altijd in een voor de aanwezigen ondraaglijk beklemmend stilzwijgen en met nietsziende ogen en nietshorende oren. Maar als hij de oplossing had gevonden, verscheen er een klein ontspannen lachje om zijn mond en dan wist iedereen, dat het voor elkaar kwam. Want plicht was plicht en als men bij een complicatie je hulp inriep, dan had je de plicht te helpen en je in te spannen, want daar had je immers hersens voor. En owee als je die niet gebruikte!

“Of het nu vragen van een klant of van een kleuter waren, of van zijn of van mijn moeder, eerst moest de oplossing worden gevonden; pas daarna kon weer worden verder geleefd.

“Vader bezat, zoals men dat wel noemt een ‘vermoeiend’ karakter, doch daarentegen was hij weer intens lief, ontzaglijk wijs, maar bovenal en wellicht tot uw verrassing, ook enorm vrolijk en humorvol. Tijdens zulke momenten was hij niet te stuiten in zijn malle verzinsels, totdat moeder en ik en alle vrienden zaten te snikken en te huilen van het lachen en hijzelf ook met een grote zakdoek al zijn lachtranen wegveegde.

“Terugblikkend ben ik er nu van overtuigd dat mijn vaders universele talent vooral verankerd lag in een combinatie van volkomen tevreden zijn met het leven, eindeloos geduld, honderd procent vertrouwen in eigen kunnen en een mateloze, volkomen onbaatzuchtige belangstelling en liefde voor de gehele mensheid.” 

Vogelenzang, februari 2002