Welkom op de website van de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

De Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting zet zich in voor de bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de Elektrische Energietechniek en de techniek van de Elektriciteitsvoorziening aan de Technische Universiteiten in Nederland, in de ruimste zin van het woord.

Lees meer over de stichting

De rede

De Hidde Nijland rede wordt elke 4 jaar uitgesproken door een persoon die zijn sporen in de elektrische energietechniek verdiend heeft. De rede zal naar vorm en inhoud zo moeten zijn, dat ook niet-vakgenoten deze met aandacht zullen kunnen volgen. De rede zal door het bestuur worden gedrukt en verspreid.

Lees meer over de rede

De prijs

Voor het ontvangen van een prijs kunnen jongeren die actief zijn in elektrische energietechniek in Nederland, en niet ouder zijn dan 40 jaar, in aanmerking komen. Aangezien de prijs de waardering tot uitdrukking brengt voor geleverde prestatie, zal de te begiftigen persoon enige jaren technisch-wetenschappelijk op het gebied van de elektrische energietechniek  werkzaam moeten zijn geweest.

Lees meer over de prijs

Het boek Schakelend element

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting het boek Schakelend element uitgebracht.

Als u geïnteresseerd bent kunt u op deze website het boek digitaal bekijken en tevens downloaden.

Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland

Hendrik Arend Hidde Nijland werd in 1885 te Dordrecht geboren. Hidde Nijland richtte in 1916 de N.V. Coq op en legde zich toe op de ontwikkeling van hoogspanningsinstallaties en de productie van vermogenschakelaars.

Lees meer over Hidde Nijland

De Hidde Nijland rede op 16 december 2022

26 nov. 2022

Het Bestuur van de Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin aan prof.dr. Peter Palensky, werkzaam als hoogleraar Intelligent Electrical Power Grids aan de Technische Universiteit Delft, de Hidde Nijland penning 2022 zal worden uitgereikt.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 december 2022 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit, Mekelweg 5 te Delft (gebouw 20). Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om prof.dr. Peter Palensky en zijn partner geluk te wensen.

Contact

Wilt u op de hoogte gehouden worden van aankomende activiteiten van de Hidde Nijland Stichting? Dat is mogelijk! Op de contactpagina pagina kunt u uw gegevens achterlaten.