← Ga naar alle nieuwsberichten

De Hidde Nijland rede op 16 december 2022

 

 

 Uitnodiging

Het Bestuur van de Dr.Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin aan prof.dr. Peter Palensky, werkzaam als hoogleraar Intelligent Electrical Power Grids aan de Technische Universiteit Delft, de Hidde Nijland penning 2022 zal worden uitgereikt.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 december 2022 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit, Mekelweg 5 te Delft (gebouw 20). Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om prof.dr. Peter Palensky en zijn partner geluk te wensen.

PROGRAMMA
15.00 uur

18.30 uur | Einde bijeenkomst

R.S.V.P. vóór maandag 12 december a.s. via onderstaande button.

 

AANMELDEN VIA DE ONDERSTAANDE LINK 
https://www.aanmelder.nl/hiddenijland/subscribe

Routebeschrijving/parkeergelegenheid: http://www.tudelft.nl

De Hidde Nijland Stichting zet zich in voor de bevordering van al datgene wat naar het oordeel van
het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de Elektrische Energietechniek en de techniek van de Elektriciteitsvoorziening aan de Technische Universiteiten van Nederland, in de ruimste zin van het woord.
Eenmaal in de twee jaar vindt in dit verband een evenement plaats, waarbij ofwel de daartoe uitgenodigde persoon de Hidde Nijland rede uitspreekt, ofwel de daartoe aangewezene de Hidde Nijland prijs (een geldprijs) ontvangt. Degene die de Hidde Nijland rede uitspreekt, ontvangt de Hidde Nijland penning.