Hidde
Nijland
Stichting

De Stichting

De Hidde Nijland rede wordt elke 4 jaar uitgesproken door een persoon die zijn sporen in de elektrische energietechniek verdiend heeft.

Voor het houden van de rede vindt uitnodiging plaats door het bestuur, op aanbeveling van een voor dit evenement door het bestuur in te stellen commissie, die uit tenminste vier leden bestaat. Het bestuur benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie, al dan niet uit zijn midden. De benoeming van de overige leden van de commissie geschiedt in overleg met de te benoemen commissievoorzitter.

De aanbeveling van de commissie bevat bij voorkeur de namen van twee personen, waaruit het bestuur een keuze maakt. Voor het houden van de rede kunnen zowel Nederlanders als buitenlanders in aanmerking worden gebracht.

Voor de commissie zal voor de opstelling van haar aanbeveling als richtsnoer gelden, dat de spreker uit technisch en/of wetenschappelijk oogpunt gezien een zodanige positie moet hebben, dat van hem een rede op hoog niveau mag worden verwacht. Het peil van de rede dient ook daarom hoog te zijn, omdat het aanzien van de stichting naar buiten daarmede ten nauwste is verbonden.

De rede zal naar vorm en inhoud zo moeten zijn, dat ook nietvakgenoten deze met aandacht zullen kunnen volgen. De rede zal door het bestuur worden gedrukt en verspreid en wel grafisch steeds in dezelfde vorm. Aan de spreker zal de Hidde Nijlandpenning worden uitgereikt en tevens een receptie worden aangeboden.

van links naar rechts: ir. R. Boersma, mevr. H. Antal-Brink,
prof. ir. D.G.H. Latzko, prof. ir. H.B. Boerema en mej. E. Hidde Nijland.

Uitreiking van de Hidde Nijlandprijs in 1987.

 

 

Uitgesproken Hidde Nijland redes

1965Ir. J.P. KosterSpoorwegen en elektrotechniek
1970Ir. J.H. BakkerOntwikkeling van de elektriciteitsvoorziening
1975Ir. A.G. VorsterOverdenkingen bij de 60-jarige groei van COQ
1977Ir. H.W.F. van ‘t GroenewoutDe elektrotechnisch ingenieur, tovenaar of tovenaarsleerling?
1982Prof.ir. M. AntalKwaliteit is geen toeval
1989Ir. J. Lisser Vermogenselektronica, een apart vakgebied?
1993Ir. G.J.M. PrieckaertsMet elektriciteit de markt op; je gulden een daalder waard!
1998Ir. M.N.D. de VriesLicht(er) en kracht(iger)
2002Ir. A.A. de HeusGesloten schakelsystemen van Hidde Nijland, via heden naar de toekomst
2005Ir. G.J.L. ZijlMarkt onder spanning
2009Prof.dr.ir. J.H. BlomDe tweede revolutie: Recente ontwikkelingen in de elektrische energievoorziening
2012Ir. J.M. KroonHoge spanning: Leveringszekerheid in een veranderende wereld
2016 Ir. M.J.M. van Riet                 De expert weet te handelen